پروژه ها

یکی ازفعالیت‌های محوری فناوران دنیای مجازی ارائه راه حل‌های نرم‌افزاری تحت وب به سفارش شرکت‌ها، سازمان‌ها، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک است.

تیم فنی متخصص و با تجربه فناوران ، با شناسایی دقیق نیازمندی‌ها و شرایط حاکم بر هر کسب و کار، از طریق مطالعه دقیق جزئیات مربوط به آن حرفه، اقدام به طراحی نرم افزارهایی می‌کند که به موثرترین وجهی، مناسب آن کسب و کار باشد و نه تنها نیازهای اصلی آنرا بر آورده سازد، بلکه بصورت چشم گیری به افزایش کارایی در آن حرفه کمک کند.

 در فناوران دنیای مجازی فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه به گونه‌ای ‌است که برای اجرای پروژه‌های مختلف پس از انجام تحلیل‌های لازم و شناخت اولیه از نوع خدمات و کاربران نرم افزار، متدولوژی اجرایی، معماری نرم افزار، ابزارها و تکنولوژی های برنامه نویسی به گونه ای انتخاب می‌شوند که به بهترین نحو ممکن، مناسب اجرای آن پروژه خاص ‌باشند و بهترین کیفیت، کارایی و قابلیت اطمینان را به کاربر خود ارائه دهند.

توانمندی ها و مهارت ها:

ASP.Net MVC & Web API & Razor Engine

C#.Net & Asp.net & Asp.net Core

SQL Server 2019, SQL Server 2017,…

JavaScript (jQuery, Kendo UI,Typescript, …)

HTML5 (WebComponent, LitHTML,LitElement,…)

Bootstrap Framework & Responsive UI

Telerik UI

SOA(Service Oriented Architecture)

WCF (SOAP, WebAPI ,…)

برخی از پروژه های شاخص مبتنی بر دات نت

پروژه های مبتنی بر وردپرس

پروژه های در دست اجرا