نشانی:
تهران،خیابان پیروزی ،روبروی بیمارستان فجر،پلاک ۶۴۴، طبقه اول

شماره تماس واحد بازرگانی: ۳۳۳۵۹۹۶۵

شماره پیام گیر: ۰۹۳۵۶۵۳۹۴۷۸

Email: info@fdm.co.ir