همواره جذب و بکار گیری نیروی انسانی از مسائل حساس و مهم در سازمانها می باشد. راه های گوناگونی تا به حال مورد استفاده قرار گرفته است.

سازمانها معمولاً برای استخدام، نیازمندی های خود را اعلام و متقاضیان رزومه خود را به آدرس اعلام شده بصورت فیزیکی یا الکترونیکی ارسال می نمایند. در این میان استاندارد سازی اطلاعات مورد نیاز موضوع مهمی است که نباید از آن غافل شد.

شرکت فناوران دنیای مجازی سامانه فرآیندی ایجاد نموده است که می تواند با گرفتن اطلاعات مختلف در صفحات متوالی، امکان ارسال تقاضا را برای متقاضیان فراهم سازد.

همچنین برخوردای از پنل مدیریت جهت مشاهده اطلاعات متقاضیان از امکانات این سامانه می باشد.