باشگاه مشتریان ابزار وفادارسازی مشتریان است که با گردآوری اطلاعات مشتریان و شناسایی آنها، شناسایی و طراحی رفتارهای مشتریان و نیز طبقه بندی مشتریان، متناسب با نوع عملکرد مشتریان با سازمان به آنها امتیازاتی می دهد که بتواند ارتباط عاطفی مناسبی با آنها برقرار کند.

در واقع باشگاه مشتریان واحد ارتباطی مشتریان می باشد که توسط سازمانها برای برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با اعضا و ارائه دادن بسته های سودآور با ارزش بالای حفظ شده به آنها راه اندازی و اجرا می شود، که هدف نهایی از این کار فعال کردن و افزایش وفاداری در مشتریان با ایجاد رابطه عاطفی با آنها می باشد.

customer

معمولاً تشکیل سطوح مشتری و تفکیک در بین اعضا می‌تواند نوع باشگاه را متفاوت نماید: برخی باشگاههای مشتریان در یک سطح پایه‌گذاری و اداره می‌شوند، این باشگاهها به تمام اعضای باشگاه مشتریانشان به یک دید نگاه می‌کنند و بدین ترتیب رفتار مشابه‌ای با تمام اعضای باشگاه دارند.

برخی نیز پس از مدتی اعضا باشگاه را به دسته‌های مختلف تفکیک می‌کنند، تا برای اعضای فعال تر خدمات بهتری فراهم کرد.

در هر دو صورت اطلاعاتی که راجع به مشتریان به دست می آوریم با ارزش ترین منبع جهت برنامه ریزی های آینده است بنابر این اطلاعات در خواستی کاربران در هنگام عضویت تاثیر مهمی در روال آتی کار خواهد داشت. در واقع به منظور به دست آوردن وفاداری مشتری بایستی ابتدا یک تصویری از مشتری وجود داشته باشد .64470_664

باشگاه مشتریان همزمان با بزرگتر شدن می‌تواند دسته بندی بین اعضا ایجاد کرده و خدمات را برای هر دسته متفاوت تعریف نماید. ایجاد گروه مشتریان خیلی مهم (VIP) می‌تواند پس از شکل گیری اولیه باشگاه مشتریان و بررسی رفتار مشتریان، انجام پذیرد.[۸] این نوع باشگاه که به باشگاه مشتریان افراد خیلی مهم(VIP Club) معروف است، برخی اوقات از ابتدا مورد نظر ایجاد کنندگان باشگاه‌است.

در خیلی از باشگاهها هم از همان ابتدا، می‌توان مشتریان را به دسته‌های مختلفی تفکیک کرد و برنامه و خدمات خاصی برای هر گروه از آنها داشت. این تفکیک معمولاً به میزان خرید مشتری و جایگاه او بر می‌گردد. ایجاد اشتراک و دسته‌های: اولیه، نقره‌ای، طلائی و برنزی بر اساس همین نگاه شکل می‌گیرد. تفکیک مشتریان می‌تواند با نگاه‌های متفاوتی بسته به هر تجارت پایه‌گذاری شود.

این شرکت با بهره مندی از کارشناسان مجرب، آمادگی ارائه مشاوره جهت راه اندازی باشگاه مشتریان و ارائه کارتهای عضویت تخفیفی در این زمینه می باشد. در کنار مراحل عمومی راه اندازی یک باشگاه نظیر : تحلیل رفتار و روند خرید مشتریان، طرح ریزی نظام جمع آوری اطلاعات و صدای مشتری و عارضه یابی مجموعه در ارائه خدمات به مشتریان، راه اندازی سامانه های زیر توسط تیم فنی شرکت، مکمل خدمات مربوطه خواهد بود.

·              طراحی و راه اندازی سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان
·              طراحی و راه اندازی سامانه نظرسنجی
·              طراحی و راه اندازی سامانه دریافت شکایات
·              طراحی و راه اندازی سامانه اندازه گیری سطح رضایت
·              طراحی و راه اندازی سامانه نرم افزاری و سخت افزاری جمع آوری و تحلیل امتیازات مشتری