اتوماسیون اداری پیشرفته و تحت سافنا (Advanced Office Automation)، ابزاری قدرتمند در دست مدیران در راستای افزایش بهره‌وری سازمان، کاهش چشمگیر هزینه‌های مربوط به مکاتبات و ارائه‌ی هرچه بهتر سرویس‌های الکترونیکی ویژه به کارکنان سازمان و ارباب رجوع می‌باشد. همچنین این سیستم به‌ گونه‌ای طراحی گردیده که علاوه بر تحقق اهداف فوق، بستری مناسب و مطمئن جهت رسیدن به یک سازمان الکترونیک و بدون کاغذ (Paperless) مختلف را مهیا نماید.

برخی از ویژگیهای این سیستم عبارتند از:

۱- امکان مدیریت اطلاعات نامه های وارده، صادره و داخلی
۲- مدیریت گردش نامه های وارده، صادره و داخلی
۳- امکان درج پیوستهای مختلف برای هر نامه
۴- امکان مشاهده مسیر گردش نامه
۵- برخوردای از سیستم مدیریت کاربران و مدیریت سطوح دسترسی قوی
۶- امکان مدیریت اطلاعات پایه و چارت سازمانی
۷- به‌طور کامل مبتنی بر تکنولوژی وب
۸- پیاده‌سازی کامل بر اساس تکنولوژی Ajax
۹- استفاده ازمکانیزم‌های امنیتی پیشرفته