• امکان تعریف همایش
  • امکان تعریف برنامه های همایش
  • امکان برقراری ارتباط بین برنامه های چند مرحله ای
  • امکان ثبت نام اعضاء در هر یک از برنامه های تعریف شده
  • امکان پرداخت اینترنتی وجه
  • امکان چاپ کارت همایش
  • امکان تعریف کد تخفیف در هنگام خرید
  • امکان تعریف و ثبت نام نهار در هر یک از روزهای همایش