قابلیتهای نرم افزار

 • امکان مدیریت اطلاعات اعضا در قالب گروههای عضویت
 • امکان جستجوی اعضا و چاپ نتایج جستجو
 • امکان ارسال پیامکهای فردی و گروهی
 • امکان ارسال پیامکهای فارسی و انگلیسی
 • امکان مشاهده پیامهای در حال ارسال،ارسال شده و دریافت شده با قابلیت جستجوی پیشرفته و چاپ نتایج جستجو
 • امکان مدیریت کاربران در قالب گروههای کاربری
 • برخورداری از سامانه امنیتی و تعیین سطوح دسترسی کاربران
 • امکان ذخیره سازی و دسته بندی پیامهای دریافت شده
 • امکان ارسال پیامکهای زمان بندی شده
 • امکان ایجاد پیامکهای نمونه
 • امکان خروجی گرفتن تمام اطلاعات بر روی فایلهای وُرد، اکسل،پی دی اف
 • قابلیت کارکرد بصورت شبکه
 • امکان ارسال پیامهای دریافتی به افراد یا گروههای دیگر(forward)
 • امکان ارسال جواب به پیامهای دریافتی
 • امکان ذخیره سازی افراد جدید از لیست پیامهای دریافتی
 • امکان خواندن و ثبت اطلاعات اعضای جدید از فایل اکسل
 • امکان ارسال و دریافت اطلاعات اعضا بوسیله  Outlook(coming soon)
 • امکان اعلان تاریخ تولد یا ازدواج و… اعضا قبل از رسیدن به تاریخ مورد نظر(coming soon)
 • امکان ارسال Business Card از طریق پیامک(coming soon)
 • ایجاد vCalendar(coming soon)
 • امکان ارسال و دریافت فایلهای چند رسانه ای(MMS) (coming soon)
 • امکان استفاده از سرویس GPRS(coming soon)