خدمات

1- پشتيبانی فنی و نگهداری از شبکه کامپیوتری، سخت افزار و سرورهای سازمانی

2- ارائه سرویسهای تخصصی مورد نیاز سایتها و پورتالهای سازمانی:

::ارائه ی سرویس ارسال پیامک(SMS) از طریق سایت
:: ارائه ی راهکارهای امنیتی جهت ایمن سازی سایت و پورتال همراه با ارائه سرویس احراز هویت مرکزی

 

3- ارائه مشاوره تخصصی در زمینه :
:: تدوین طرح‌های جامع و راهبری فن‌آوری اطلاعات (IT Master Plan)

::  خرید سخت افزار مورد نیاز سازمانهای و شرکتها
:: طراحی شبكه‌های اطلاعاتی و ارتباطی
:: ارائه خدمات مشاور‌ه‌ ای در تهیه RFP و اسناد مناقصه‌ پروژه‌هی ICT
:: پكپارچه‌سازی و به روز نمودن سیستم‌های قدیمی
:: مدیریت پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات
:: طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌هی اطلاعات مدیریتی
:: مهندسی مجدد فرآیندهای سیستم‌های اطلاع رسانی
:: مدیریت اطلاعات و محتویات
:: طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اتوماسیون اداری
:: ارزیابی و انتخاب تكنولوژی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
:: طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان با كاربردهای خاص

 

4- نظارت و مدیریت پروژه های نرم افزاری سازمانها شامل :
:: تهیه طرح زمانبندی جهت انجام
:: کنترل و نظارت مداوم پروژه ها جهت بررسی نحوه روند کار و اطمینان از انجام به موقع و صحیح پروژه
:: انجام هماهنگی های لازم میان سازمان و مجریان پروژه ها جهت تسهیل و تسریع در فرآیند انجام کار